Field learning outcome data:
Code:
TE1A_U07
Covered field of study:
Teleinformatics
Learning outcome:
demonstrates sufficient skills to use mathematical models, tools and computer simulations in order to analyse and assess the performance of telecommunication and computer networks and data processing systems;
Reference to ALO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne