Field learning outcome data:
Code:
TE1A_U14
Covered field of study:
Teleinformatics
Learning outcome:
is able to compare particular designs of network devices or telecommunication networks taking into account chosen user or economical criteria like power consumption, processing time, cost, reliability, throughput, topology, etc.;
Reference to ALO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich