Field learning outcome data:
Code:
TE1A_U17
Covered field of study:
Teleinformatics
Learning outcome:
is able to plan and carry out computer simulations and measurements of electrical, radio and optical parameters and characteristics of network devices and telecommunication networks; is able to present the results in numerical or graphical form, interpret them and make conclusions;
Reference to ALO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski