Field learning outcome data:
Code:
TE1A_U22
Covered field of study:
Teleinformatics
Learning outcome:
when dealing with telecommunication system/network design, is able to notice its non-technical aspects, including environmental, economical and legal ones;
Reference to ALO:
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje