Field learning outcome data:
Code:
ET1A_W05
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym;
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów