Field learning outcome data:
Code:
ET1A_W07
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
Reference to ALO:
  • T1A_W02
    ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T1A_W04
    ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów