Field learning outcome data:
Code:
ET1A_W21
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
Reference to ALO:
  • T1A_W05
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów