Field learning outcome data:
Code:
ET1A_W22
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów elektronicznych oraz teleinformatycznych;
Reference to ALO:
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych