Field learning outcome data:
Code:
ET1A_W24
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
Reference to ALO:
  • T1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej