Field learning outcome data:
Code:
ET1A_U06
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
Reference to ALO:
  • T1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się