Field learning outcome data:
Code:
ET1A_U09
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);
Reference to ALO:
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich