Field learning outcome data:
Code:
ET1A_U19
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania;
Reference to ALO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi