Field learning outcome data:
Code:
ET1A_K05
Covered field of study:
Electronics and Telecommunications
Learning outcome:
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Reference to ALO:
  • T1A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy