Field learning outcome data:
Code:
AR2A_W02
Covered field of study:
Automatics and Robotics
Learning outcome:
ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych stosowanych na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania, w tym systemów bazodanowych i serwisów internetowych.
Reference to ALO:
  • T1A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów