Field learning outcome data:
Code:
AR2A_W07
Covered field of study:
Automatics and Robotics
Learning outcome:
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu inżynierii wiedzy, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji
Reference to ALO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów