Field learning outcome data:
Code:
AR2A_U19
Covered field of study:
Automatics and Robotics
Learning outcome:
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie automatyki, metrologii, i informatyki w realizacji systemów sterowania, monitorowania i nadzoru procesów przemysłowych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym
Reference to ALO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne