Field learning outcome data:
Code:
AR2A_U20
Covered field of study:
Automatics and Robotics
Learning outcome:
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w zakresie automatyki i robotyki
Reference to ALO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia