Field learning outcome data:
Code:
AR2A_K01
Covered field of study:
Automatics and Robotics
Learning outcome:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Reference to ALO:
 • T2A_K03
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • T2A_K04
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • T2A_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • T2A_K06
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy