Field learning outcome data:
Code:
EL1A_W14
Covered field of study:
Electronics
Learning outcome:
zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
Reference to ALO:
  • T1A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów