Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Problemy termiczne w układach elektronicznych
Learning outcome:
Student potrafi ocenić wpływ warunków środowiska na skuteczność chłodzenia systemu elektronicznego.
Connections with FLO:
 • ET1A_U07
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
 • ET1A_U22
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
 • ES1A_U07
  can use the well-known methods, mathematical models and computer simulations for analysis and evaluation of the performance of analog and digital electronic circuits, as well as computer networks and telecommunications;
 • ES1A_U22
  has the ability to build, run, and test the designed circuit or a simple system;