Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Problemy termiczne w układach elektronicznych
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować system chłodzenia układu elektronicznego stosownie do jego zastosowania.
Connections with FLO:
 • ET1A_U14
  potrafi zaprojektować proces testowania elementów analogowych i cyfrowych układów elektronicznych i prostych systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych, protokołów sieciowych oraz — w przypadku wykrycia błędów — przeprowadzić ich diagnozę;
 • ET1A_U15
  potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu;
 • ET1A_U22
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
 • ES1A_U14
  can design a process to test the elements of analog and digital electronic circuits and simple electronic systems, telecommunications and networks, network protocols, and — in the case of detection of mistakes — made their diagnosis;
 • ES1A_U15
  makes requirements specification of a simple electronic and telecommunications systems, at the adequate level of implemented features, uses the hardware description language;
 • ES1A_U22
  has the ability to build, run, and test the designed circuit or a simple system;