Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Problemy termiczne w układach elektronicznych
Learning outcome:
Student godnie reprezentuje środowisko inżynierii technicznej.
Connections with FLO:
 • ET1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
 • ET1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ES1A_K03
  is aware of the behaviors in a professional manner, compliances with the rules of professional ethics and respects for the diversity of views and cultures;
 • ES1A_K05
  thinks and acts creatively;