Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie formułowania, analizy i poszukiwanie rozwiązania problemu inżynierskiego i wykorzystuje w swojej pracy komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie i prowadzenie projektów inżynierskich.
Connections with FLO:
 • ET1A_W15
  zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania: układów scalonych i mikrosystemów, prostych urządzeń elektronicznych oraz projektowania sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
 • ET1A_W16
  zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
 • ET1A_W22
  ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów elektronicznych oraz teleinformatycznych;
 • ES1A_W15
  knows and understands the construction and manufacturing processes of: integrated circuits and microsystems, simple electronic devices, computer and telecommunications networks;
 • ES1A_W16
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;
 • ES1A_W22
  has an elementary knowledge of the life cycle of devices and electronic systems and ICT (information and communication technology);