Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Learning outcome:
Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Connections with FLO:
  • ET1A_U25
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne;
  • ES1A_U25
    can — in formulating and solving tasks involving the design elements, circuit and electronic and telecommunications systems — insight nontechnical aspects, including environmental, economic and legal issues;