Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Technika sensorowa
Learning outcome:
Student zna podstawowe technologie wytwarzania współczesnych czujników: MEMS (mikromechanika powierzchniowa i objętościowa), LIGA, EFAB.
Connections with FLO:
 • ET1A_W05
  ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle elektronicznym;
 • ET1A_W15
  zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania: układów scalonych i mikrosystemów, prostych urządzeń elektronicznych oraz projektowania sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
 • ES1A_W05
  has the elementary knowledge of the materials used in electronics;
 • ES1A_W15
  knows and understands the construction and manufacturing processes of: integrated circuits and microsystems, simple electronic devices, computer and telecommunications networks;