Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Technika sensorowa
Learning outcome:
Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;
Connections with FLO:
 • ET1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
 • ET1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ES1A_K01
  understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;
 • ES1A_K05
  thinks and acts creatively;