Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Technika sensorowa
Learning outcome:
Student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników;
Connections with FLO:
  • ET1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
  • ES1A_U03
    develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;