Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Urządzenia teleinformatyki
Learning outcome:
Potrafi rozwiązywać problemy związane z konfiguracją urządzeń w sieci Ethernet oraz diagnostyką błędów i poprawą efektywności działania sieci
Connections with FLO:
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opiniepotrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • EL1A_U10
  potrafi wyznaczyć rozkład pola elektromagnetycznego w prostych przypadkach
 • EL1A_U18
  potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do analizy układów izolacyjnych urządzeń związanych z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej oraz stosować ochronę przeciwprzepięciową i odgromową
 • EL1A_U20
  potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów z zakresu elektrotechniki – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • EL1A_U10
  potrafi sformułować specyfikację prostych systemów na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu;
 • EL1A_U18
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • EL1A_U20
  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;