Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Urządzenia teleinformatyki
Learning outcome:
Potrafi określić i scharakteryzować typowe potrzeby (wymagania) operatora i użytkowników w zakresie obsługi ruchu w sieciach IP
Connections with FLO:
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opiniepotrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • EL1A_U07
  potrafi stosować poznane zasady fizyki oraz metody i modele matematyczne, a także techniki komputerowe do opisu, analizy i oceny działania elementów i układów elektrotechnicznych
 • EL1A_U17
  potrafi projektować i dokonywać analizy i symulacji prostych układów regulacji automatycznej dla oceny ich działania w stanach ustalonych i dynamicznych
 • EL1A_U18
  potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę do analizy układów izolacyjnych urządzeń związanych z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej oraz stosować ochronę przeciwprzepięciową i odgromową
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • EL1A_U07
  potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu elektronicznego;
 • EL1A_U17
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • EL1A_U18
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;