Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Urządzenia teleinformatyki
Learning outcome:
Posiada ogólną wiedzę z zakresu działania protokołów Ethernet, FastEthernet i GigabitEthernet oraz sieciach rozległych z protokołami IP
Connections with FLO:
 • EL1A_W09
  ma podstawową wiedzę w zakresie struktury, działania oraz wykorzystania analogowych i cyfrowych elementów i układów elektronicznych oraz energoelektronicznych
 • EL1A_W17
  zna trendy rozwojowe elektrotechniki
 • EL1A_W18
  zna podstawowe metody, techniki, materiały i technologie stosowane przy projektowaniu i powstawaniu urządzeń elektrycznych
 • EL1A_W09
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów i usług, w tym podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów elektronicznych
 • EL1A_W17
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;
 • EL1A_W18
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;