Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Urządzenia teleinformatyki
Learning outcome:
Zna i rozumie zasadę działania protokołów wspierających funkcjonowanie sieci Internet
Connections with FLO:
 • EL1A_W16
  ma wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień wybranego przez siebie działu elektrotechniki, elektroenergetyki, układów sterowania i systemów pomiarowych
 • EL1A_W17
  zna trendy rozwojowe elektrotechniki
 • EL1A_W16
  zna podstawowe właściwości kanału telekomunikacyjnego, rolę kodowania i modulacji; rozumie opis sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości;
 • EL1A_W17
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;