Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Urządzenia teleinformatyki
Learning outcome:
Zna przykładowe rozwiązania sprzętowe urządzeń sieciowych dla sieci Ethernet
Connections with FLO:
 • EL1A_W17
  zna trendy rozwojowe elektrotechniki
 • EL1A_W18
  zna podstawowe metody, techniki, materiały i technologie stosowane przy projektowaniu i powstawaniu urządzeń elektrycznych
 • EL1A_W17
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;
 • EL1A_W18
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;