Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Analogue functional blocks and their applications
Learning outcome:
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się
Connections with FLO:
  • EL1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;