Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Systemy sygnalizacji i zarządzania
Learning outcome:
Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe
Connections with FLO:
  • ET2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie;
  • ES2A_U01
    acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, performs their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;