Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Systemy sygnalizacji i zarządzania
Learning outcome:
zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach;
Connections with FLO:
  • ET2A_W08
    ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych;
  • ES2A_W08
    has ordered knowledge of encoding methods, compression, and analysis of signal quality and the transmission quality