Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Systemy sygnalizacji i zarządzania
Learning outcome:
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych
Connections with FLO:
 • ET2A_W03
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych;
 • ET2A_W09
  rozumie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego, zna podstawowe techniki kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji;
 • ES2A_W03
  has ordered knowledge of the equipment included in the networks, including wireless networks
 • ES2A_W09
  understands the security considerations for the information, knows the basic techniques of cryptography and the detection and prevention of information corruptions