Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Selected Topics in Cryptography
Learning outcome:
The student can convincingly formulate a current engineering or research problem to be solved in cryptography.
Connections with FLO:
  • ET1A_U22
    potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
  • ET1A_U23
    potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; potrafi administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy;
  • ET1A_U24
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem elektronicznym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących;