Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Selected Topics in Cryptography
Learning outcome:
The student is aware of current industrial and research trends in cryptography.
Connections with FLO:
  • ET1A_W18
    zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, rolę kodowania, modulacji i kryptografii;