Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Gry komputerowe
Learning outcome:
Student potrafi w podstawowym zakresie projektować gry komputerowe.
Connections with FLO:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • ET1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • ET1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U02
  works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines;
 • ES1A_U04
  prepares and presents a short presentation about the outcome of the project results;
 • ES1A_K05
  thinks and acts creatively;