Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
MPLS Networks
Learning outcome:
Student is able to find documentation required for configuring network devices
Connections with FLO:
  • ET1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;