Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
MPLS Networks
Learning outcome:
Student is able to cooperate with people in the group, understands the necessity for improving his competence
Connections with FLO:
  • ET1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;