Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Switching nodes for telecommunication and computer networks
Learning outcome:
Student is able to work in a team.
Connections with FLO:
  • ET1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;