Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej
Connections with FLO:
 • TC1A_W16
  Student has the general knowledge necessary to understand the social, economic, legal and other non-technical conditions of the engineering activity
 • BG1A_W16
  Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.
 • BG1A_W20
  Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania.
 • BG1A_W21
  Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym.
 • BG1A_W23
  Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy.
 • GF1A_W15
  Ma elementarna wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych oraz prawa patentowego
 • IT1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • IT1A_W22
  zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej
 • IT1A_W23
  zna podstawowe reguły etyki zawodowej informatyka
 • GF2A_W13
  Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego
 • GF2A_W14
  Ma ogólną wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • SO1A_W15
  Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych.