Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Metodyka i techniki programowania 1
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe mechanizmy budowy algorytmów
Connections with FLO:
  • ET1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
  • ES1A_W07
    possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;