Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych
Connections with FLO:
 • ET1A_W10
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
 • EL1A_W20
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
 • ES1A_W10
  has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;
 • EL1A_W20
  ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;