Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Circuit Theory 2
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy układów elektrycznych i elektronicznych
Connections with FLO:
  • ET1A_U07
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także sieci komputerowych i telekomunikacyjnych;
  • ES1A_U07
    can use the well-known methods, mathematical models and computer simulations for analysis and evaluation of the performance of analog and digital electronic circuits, as well as computer networks and telecommunications;