Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Operating systems
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie opisu, czynności wstępnych i komend konfiguracyjno-użytkowych systemów operacyjnych
Connections with FLO:
  • ET1A_W06
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania;
  • ES1A_W06
    possesses the ordered knowledge of computer architectures, systems, computer networks, databases, operating systems, necessary to install, operate and maintenance of equipment required for information processing, including simulation and design;