Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Operating systems
Learning outcome:
Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie struktur wewnętrznych i mechanizmów wymiany informacji w systemach operacyjnych
Connections with FLO:
  • ET1A_W09
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;
  • ES1A_W09
    possesses the ordered knowledge of computer networks (LAN, MAN, WAN), the principles of their organization and administration, communications protocols, routing, traffic engineering mechanisms, virtual networks;