Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Operating systems
Learning outcome:
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechanizmów sieciowych i zapewnienia bezpieczeństwa systemów operacyjnych
Connections with FLO:
  • ET1A_W10
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
  • ES1A_W10
    has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;