Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Operating systems
Learning outcome:
Potrafi konfigurować i przystosować dla potrzeb użytkowników system operacyjny
Connections with FLO:
  • ET1A_U27
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia;
  • ES1A_U27
    evaluates the usefulness of routine methods and tools used to solve simple tasks for engineering, typical for electronics and telecommunications, and select and apply appropriate methods and tools;